חוות הילה
כפר יחזקאל

סדנאות קרובות

סדנא 1 2.3.2018

סדנא 2 2.4.2018

סדנא 3 2.5.2018